Het meest gebruiksvriendelijke oefenprogramma vól slimmigheden

Wat zijn de voordelen van Slimleren voor de leerkracht?

Veel extra oefenstof

De content van Slimleren voor de basisschool bestaat uit een gigantische hoeveelheid kwalitatieve oefeningen voor leerlingen in groep 5 tot en met 8. Deze oefeningen gaan over meer dan 1.000 verschillende leerdoelen voor de vakken Rekenen, Taal, Spelling, Engels, Topografie en Vreemde talen.

Na het geven van een antwoord krijgt de leerling niet alleen te zien dat het gegeven antwoord fout was, maar krijgt ook een heldere uitwerking te zien van hoe de oefening opgelost had moeten worden. Iedere oefening heeft een eigen uitwerking die de oplossing biedt voor die specifieke oefening. Dit zorgt ervoor dat een gemaakte fout direct resulteert in meer begrip. De leerling leert wat hij of zij fout heeft gedaan en kan die kennis meteen toepassen bij de volgende oefening. Zo baart oefening écht kunst.

Naast oefeningen biedt Slimleren ook heldere theorie-uitleg over ieder leerdoel.

Benieuwd geworden naar Slimleren?
Vraag gratis pilot aan