Het meest gebruiksvriendelijke oefenprogramma vól slimmigheden

Welke lesstof is er beschikbaar in het programma van Slimleren?

Vermenigvuldigen en delen - verschuiven van de komma

Met Slimleren oefenen leerlingen thuis of in de les, op een leuke en interactieve manier, de stof die jij voor ze klaar zet. Benieuwd naar onze stof? Hieronder zie je hoe het onderwerp Vermenigvuldigen en delen - verschuiven van de komma eruit ziet. Leerlingen kunnen in Slimleren vragen over dit - en ieder ander - onderwerp maken. Docenten kunnen de resultaten daarvan inzien en daarmee hun lessen efficiënter inrichten en makkelijker differentiëren.

Vermenigvuldigen en delen - verschuiven van de komma
 • verplaatsen komma
 • decimale getallen vermenigvuldigen
 • decimale getallen delen
 • voorkennis lengte-eenheden

  Video

  Theorie

Uitdaging

Delen en vermenigvuldigen zijn veel voorkomende toepassingen in de wiskunde. Bij delen en vermenigvuldigen met kommagetallen moeten we opletten hoeveel plaatsen en in welke richting de komma verschuift. Zo kun je zonder je rekenmachine zelf eenvoudige sommen oplossen.

Let op dat er bij hele getallen, zoals bijvoorbeeld 3, geen komma te zien is. Omdat het een heel getal is, wordt de nul achter de komma weggelaten, maar er staat eigenlijk 3,0. Door het getal zo te schrijven, kan je de komma makkelijker in gedachte verschuiven.

Methode

Als je gaat delen of vermenigvuldigen met 10, 100, 1000 enz. moet je goed opletten welke kant de komma opschuift.

 • Bij vermenigvuldigen met 10, 100, 1000 enz. verschuift de komma naar rechts, want het getal wordt groter.
 • Bij delen door 10, 100, 1000 enz. verschuift de komma naar links, want het getal wordt kleiner.

Om erachter te komen hoeveel plekken de komma precies verschuift kun je kijken naar het aantal nullen.

 • Bij het vermenigvuldigen met 10 zal de komma 1 plaats naar rechts verschuiven (want 10 heeft 1 nul).
 • Bij vermenigvuldigen met 100 zijn dat 2 plaatsen naar rechts.
 • Bij vermenigvuldigen met 1000 zijn dat 3 plaatsen naar rechts.
 • Enzovoorts
 • Bij delen door 10 zal de komma 1 plaats naar links verschuiven.
 • Bij delen door 100 zijn dat 2 plaatsen naar links.
 • Bij delen door 1000 zijn dat 3 plaatsen naar links.
 • Enzovoorts

  Vuistregels

 • Bij vermenigvuldigen met 10, 100, 1.000 enz. verschuift de komma naar rechts.
 • Bij delen door 10, 100, 1.000 enz. verschuift de komma naar links.
 • Om erachter te komen hoeveel plekken de komma precies verschuift kun je kijken naar het aantal nullen van de factor waarmee het getal wordt vermenigvuldigd of waardoor het getal wordt gedeeld.

  Voorbeeldvraag

Vermenigvuldig de volgende sommen:

a. 3,4 · 100

b. 12,4 · 10

Deel de volgende sommen:

c. 120,4 : 100

d. 1463 : 1000

 

Uitwerking

a. We vermenigvuldigen met 100, dus schuift de komma 2 plaatsen naar rechts.

3,4 · 100 = 340

b. We vermenigvuldigen met 10, dus schuift de komma 1 plaats naar rechts.

12,4 · 10 = 124

c. We delen door 100, dus schuift de komma 2 plaatsen naar links.

120,4 : 100 = 1,204

d. We delen door 1000, dus schuift de komma 3 plaatsen naar links.

1463 : 1000 = 1,463

Benieuwd geworden naar Slimleren?
Start een gratis pilot