Het meest gebruiksvriendelijke oefenprogramma vól slimmigheden

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van Slimleren?

Sluit aan op de lesstof

Slimleren sluit aan op de SLO kerndoelen die zijn opgesteld voor het voortgezet onderwijs. De leerdoelen die je binnen Slimleren vindt zijn de leerdoelen die jouw leerlingen in de brugklas tot en met de derde klas zouden moeten behandelen.

Indelingen van de meest gebruikte methoden, zoals Getal & Ruimte en Nieuw Nederlands, zijn beschikbaar.Wij hebben onze oefenstof zodanig gestructureerd dat Slimleren ideaal is in te zetten als aanvulling op het huidige lesmateriaal (en in het geval van wiskunde ook als zelfstandige digitale methode).

Adaptief oefenen

Als docent kun je klassikaal of individueel leerdoelen klaarzetten voor de leerlingen, maar zij kunnen ook zelf leerdoelen kiezen die ze graag willen oefenen. Hoe de leerling ook tot het oefenen van een leerdoel komt: een leerling doorloopt altijd een persoonlijke oefenroute.

De oefeningen worden tijdens het oefenen makkelijker of moeilijker afhankelijk van hoe het oefenen gaat. Zo helpt Slimleren iedere leerling op eigen tempo leerdoelen onder de knie te krijgen.

Heldere feedback tijdens het oefenen

Na het geven van een antwoord krijgt de leerling niet alleen te zien dat het gegeven antwoord fout was, maar krijgt ook een heldere uitwerking te zien van hoe de oefening opgelost had moeten worden. Iedere oefening heeft een eigen uitwerking.

Dit zorgt ervoor dat een gemaakte fout direct resulteert in meer begrip. De leerling leert wat hij of zij fout heeft gedaan en kan die kennis meteen toepassen bij de volgende oefening. Zo baart oefening écht kunst.

Game-elementen die motiveren

Leerlingen kunnen sterren halen voor de leerdoelen: brons, zilver of goud. Daarnaast kunnen de leerlingen items verdienen voor een digitaal winkeltje, waar ze hun eigen uiltje (hun eigen buddy), kunnen aankleden. Het uiltje gaat er natuurlijk steeds cooler uitzien naarmate er meer geoefend wordt.

De game-elementen zijn zodanig geïntegreerd in het programma dat het niet afleidend is, maar wel motiverend werkt. Je hebt je leerlingen nog nooit zo enthousiast de lesstof zien oefenen.

Inzicht voor de leerkracht

De ene leerling heeft wat meer moeite met breuken dan de ander en weer een andere leerling heeft moeite met het schrijven van de Past Simple. Slimleren kijkt alle oefeningen automatisch na, zodat jij precies weet waar de hiaten liggen van jouw leerlingen of waar ze juist bovengemiddeld op scoren.

Je kunt dit inzicht gebruiken om specifieke leerlingen leerdoelen te laten herhalen of eerst een stapje terug te laten doen in de lesstof. Makkelijk toch?

Flexibel inzetbaar

Leerlingen hebben toegang op school en thuis, waardoor Slimleren op verschillende manieren is in te zetten: als vervanging van het huidige lesmateriaal, als aanvulling op het huidige lesmateriaal, als huiswerkprogramma, als extra oefenmateriaal voor sterke of juist zwakke leerlingen of als onderdeel van de weektaak. Leerlingen kunnen zelfstandig met Slimleren werken maar uiteraard ook in klasverband.

Slimleren is zo ontworpen dat de regie bij de docent blijft en dat de manier van inzetten van het programma flexibel is. Je kunt het precies zo inzetten zoals het goed bij jullie manier van lesgeven past.

Benieuwd geworden naar Slimleren?
Start een gratis pilot