Het meest gebruiksvriendelijke oefenprogramma vól slimmigheden

Welke lesstof is er beschikbaar in het programma van Slimleren?

Snijpunten van lineaire formules met de assen

Met Slimleren oefenen leerlingen thuis of in de les, op een leuke en interactieve manier, de stof die jij voor ze klaar zet. Benieuwd naar onze stof? Hieronder zie je hoe het onderwerp Snijpunten van lineaire formules met de assen eruit ziet. Leerlingen kunnen in Slimleren vragen over dit - en ieder ander - onderwerp maken. Docenten kunnen de resultaten daarvan inzien en daarmee hun lessen efficiënter inrichten en makkelijker differentiëren.

Snijpunten van lineaire formules met de assen
 • snijpunt met de x-as
 • snijpunt met de y-as
 • snijpunten van grafieken
 • snijpunten met de assen

  Theorie

Uitdaging

Een lineaire functie heeft de vorm f(x) = ax + b. De grafiek hiervan snijdt altijd op twee punten het assenstelsel, één keer met de x-as en één keer met de y-as. Je kunt de coördinaten van deze snijpunten met de assen berekenen.

Hoe dit precies werkt leggen we je uit in deze theorie.

Methode

Het snijpunt met de y-as

 • Als een grafiek de y-as snijdt, dan is de x-coördinaat van dat snijpunt altijd 0. Kijk maar naar een assenstelsel, de y-as ligt altijd op x = 0.
 • De y-coördinaat van dit snijpunt is te berekenen door x = 0 in te vullen in de functie.
  Dus: f(0) = a · 0 + b = 0 + b = b.
 • Het snijpunt met de y-as ligt dus op punt (0,b).

Het snijpunt met de x-as

 • Als een grafiek de x-as snijdt, dan is de y-coördinaat van dat snijpunt altijd 0. Kijk maar naar een assenstelsel, de x-as ligt altijd op y = 0.
 • De x-coördinaat van dit snijpunt is te bepalen door y = 0 in te vullen in de functie.
  Dus: f(x) = 0 oplossen
  ax + b = 0
  ax = -b
  $$x=\frac{-b}{a}$$
  Met deze standaardformule kan je de x-coördinaat van het snijpunt met de x-as bepalen.
 • Het snijpunt met de x-as ligt dus op punt $$(\frac{-b}{a},0)$$

  Vuistregels

 • Een lineaire functie heeft de vorm f(x) = ax + b
 • De y-coördinaat van het snijpunt met de y-as kan je bepalen door x = 0 in te vullen in de functie. Dus: f(0) = a · 0 + b = 0 + b = b. Het snijpunt met de y-as ligt dus op punt (0,b).
 • De x-coördinaat van dit snijpunt is 0. De x-coördinaat van het snijpunt met de x-as kan je bepalen door middel van de standaardformule $$x=\frac{-b}{a}$$. De y-coördinaat van dit snijpunt is 0.

  Voorbeeldvraag

Gegeven is de functie f(x) = 2x - 4.

Bepaal het snijpunt A van de grafiek van de functie met de x-as en het snijpunt B van de grafiek van de functie met de y-as.

 

Uitwerking

Het snijpunt A van de functie met de x-as heeft een y-coördinaat van 0. De x-coördinaat is te bepalen door f(x) = 0 op te lossen:

2x - 4 = 0
2x = 4
x = 2

Je kan ook de standaardformule $$x=\frac{-b}{a}$$ gebruiken. $$x=\frac{--4}{2}=2$$

Dus A(2,0)

Het snijpunt B van de functie met de y-as heeft een x-coördinaat van 0. De y-coördinaat is te bepalen door f(0) te berekenen:

2 · 0 - 4 = 0 - 4 = -4.

Dus B(0,-4)

Benieuwd geworden naar Slimleren?
Start een gratis pilot