Het meest gebruiksvriendelijke oefenprogramma vól slimmigheden

Welke lesstof is er beschikbaar in het programma van Slimleren?

Gevorderd - grafiek aflezen

Met Slimleren oefenen leerlingen thuis of in de les, op een leuke en interactieve manier, de stof die jij voor ze klaar zet. Benieuwd naar onze stof? Hieronder zie je hoe het onderwerp Gevorderd - grafiek aflezen eruit ziet. Leerlingen kunnen in Slimleren vragen over dit - en ieder ander - onderwerp maken. Docenten kunnen de resultaten daarvan inzien en daarmee hun lessen efficiënter inrichten en makkelijker differentiëren.

Gevorderd - grafiek aflezen
 • x-as
 • y-as
 • grafieken
 • grafiek aflezen
 • omgaan met grafieken

  Video

  Theorie

Uitdaging

Grafieken zijn figuren die worden gebruikt om overzichtelijk informatie weer te geven. Je kan uit een grafiek dus informatie aflezen over een bepaald onderwerp. Je moet dan goed opletten welke onderwerpen er bij de assen staan.

Methode

Een grafiek teken je in een assenstelsel. Een assenstelsel heeft een verticale en een horizontale as. De verticale as van een assenstelsel wordt de y-as genoemd, de horizontale as de x-as. Als langs de y-as de hoeveelheid staat en langs de x-as de tijd, zeggen we dat de hoeveelheid is uitgezet tegen de tijd.

In de afbeelding 'Museumbezoekers' zie je een voorbeeld van een assenstelsel met een grafiek. Hier zijn het aantal bezoekers van een museum uitgezet tegen de tijd. Je kan dus op elk moment in de tijd aflezen hoeveel bezoekers er op dat moment waren. Andersom geldt hetzelfde, je kan aflezen op welke tijdstippen er een bepaald aantal bezoekers was.

Neem de volgende stappen als je een vraag over een grafiek moet beantwoorden:

 • Stap 1: Schrijf voor jezelf op wat de x-as betekent (vaak tijd, leeftijd, etc.) en wat de y-as betekent (vaak lengte, hoeveelheid, kosten, etc.).
 • Stap 2: Indien de gegeven waarde een waarde op de x-as is, zoek dan de bijbehorende waarde op de y-as. Dit doe je door vanaf het punt op de x-as een rechte (verticale) lijn omhoog te trekken tot je bij de lijn van de grafiek uitkomt. Vanaf dat snijpunt trek je een rechte (horizontale) lijn naar links om de bijbehorende lengte op de y-as af te kunnen lezen.

  Indien de gegeven waarde een waarde op de y-as is, zoek dan de bijbehorende waarde op de x-as. Dit doe je door vanaf het punt op de y-as een rechte (horizontale) lijn naar rechts te trekken tot je bij de lijn van de grafiek uitkomt. Vanaf dat snijpunt trek je een rechte (verticale) lijn naar beneden om de bijbehorende lengte op de x-as af te kunnen lezen.

  Vuistregels

Voordat je informatie uit een grafiek kunt aflezen moet je eerst weten waar de grafiek over gaat. Het belangrijkste hierbij is om te weten welke informatie op de horizontale as (ook wel de x-as genoemd) en op de verticale as (ook wel de y-as genoemd) staat.

 • De verticale as is de y-as.
 • De horizontale as is de x-as.

  Voorbeeldvraag

Het museum opent om 10.00 uur (dit is gelijk aan de waarde 0 op de x-as). Hoeveel bezoekers zijn er twee uur na opening?

 

Uitwerking

Dit kun je direct aflezen. Twee uur na opening zijn er 75 bezoekers.

Benieuwd geworden naar Slimleren?
Start een gratis pilot