Het meest gebruiksvriendelijke oefenprogramma vól slimmigheden

Welke lesstof is er beschikbaar in het programma van Slimleren?

Negatieve getallen vergelijken

Met Slimleren oefenen leerlingen thuis of in de les, op een leuke en interactieve manier, de stof die jij voor ze klaar zet. Benieuwd naar onze stof? Hieronder zie je hoe het onderwerp Negatieve getallen vergelijken eruit ziet. Leerlingen kunnen in Slimleren vragen over dit - en ieder ander - onderwerp maken. Docenten kunnen de resultaten daarvan inzien en daarmee hun lessen efficiënter inrichten en makkelijker differentiëren.

Negatieve getallen vergelijken

  Theorie

Uitdaging

Bekijk de getallenlijn. Getallen die boven 0 liggen zijn positieve getallen, getallen die onder 0 liggen zijn negatieve getallen. Negatieve getallen herken je aan het min-teken voor het getal.

Links op de getallenlijn worden de getallen kleiner, rechts worden de getallen groter.

Methode

Het getal $$-3\frac{1}{3}$$ is bijvoorbeeld kleiner dan $$-1\frac{1}{2}$$, en het getal $$2\frac{3}{4}$$ is groter dan $$1\frac{1}{5}$$.

  • In plaats van de tekst 'kleiner dan' gebruiken we ook wel het teken <. Je schrijft dan $$-3\frac{1}{3}$$ < $$-1\frac{1}{2}$$.
  • In plaats van de tekst 'groter dan' gebruiken we het teken >. Je schrijft dan $$2\frac{3}{4}$$ > $$1\frac{1}{5}$$.

Merk op dat dit dezelfde tekens zijn, maar dan omgekeerd.

  Vuistregels

  • < betekent 'kleiner dan'
  • > betekent 'groter dan'
  • = betekent 'gelijk aan'

  Voorbeeldvraag

Vul bij het vraagteken <, > of = in:

-9 (?) -8

 

Uitwerking 

-9 < -8

Kleine getallen liggen aan de linkerkant van de getallenlijn en grote getallen aan de rechterkant. -9 ligt meer naar links dan -8 en is dus een kleiner getal.

Benieuwd geworden naar Slimleren?
Start een gratis pilot