Het meest gebruiksvriendelijke oefenprogramma vól slimmigheden

Welke lesstof is er beschikbaar in het programma van Slimleren?

Vierhoeken

Met Slimleren oefenen leerlingen thuis of in de les, op een leuke en interactieve manier, de stof die jij voor ze klaar zet. Benieuwd naar onze stof? Hieronder zie je hoe het onderwerp Vierhoeken eruit ziet. Leerlingen kunnen in Slimleren vragen over dit - en ieder ander - onderwerp maken. Docenten kunnen de resultaten daarvan inzien en daarmee hun lessen efficiënter inrichten en makkelijker differentiëren.

Vierhoeken

  Theorie

Uitdaging

Wat zijn de eigenschappen van een vierhoek?

Methode

Een vierhoek is een figuur met vier hoeken. Voorbeelden van een vierhoek zijn een rechthoek, een vierkant en een ruit. Een vierhoek kan draai symmetrisch zijn. Als een figuur draai symmetrisch is kan het figuur om een punt draaien met een hoek die kleiner is dan 360 graden om precies hetzelfde figuur te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een bal: deze kun je blijven ronddraaien om het middelpunt, maar de vorm verandert niet.

In de afbeelding hiernaast zie je een rechthoek. Een rechthoek heeft twee keer twee gelijke zijden: de linker en rechter zijde even lang zijn en de bovenste en onderste zijde zijn ook even lang. Als een rechthoek 180 graden om het middelpunt wordt gedraaid zien wij precies dezelfde rechthoek. Een rechthoek is dus draai symmetrisch.

Een rechthoek heeft ook twee diagonalen. Een diagonaal is een lijn tussen twee overstaande hoeken. In de afbeelding hiernaast is tussen hoek A en hoek C een diagonaal getekend en tussen hoek B en hoek D ook een diagonaal getekend. De diagonalen snijden elkaar middendoor en het snijpunt is het middelpunt van de rechthoek.

Een paralellogram is ook een vierhoek. In de afbeelding hiernaast zie je dat niet alle zijden even lang zijn: de linker en rechter zijde zijn even lang en de bovenste en onderste zijde zijn even lang. Ook zijn niet alle hoeken even groot: hoek A is even groot als hoek C en hoek B is even groot als hoek D.

Een trapezium is ook een vierhoek en kan er op verschillende manieren uitzien. Bekijk de drie voorbeelden hieronder:

Benieuwd geworden naar Slimleren?
Start een gratis pilot