Het meest gebruiksvriendelijke oefenprogramma vól slimmigheden

Welke lesstof is er beschikbaar in het programma van Slimleren?

Een introductie van negatieve getallen

Met Slimleren oefenen leerlingen thuis of in de les, op een leuke en interactieve manier, de stof die jij voor ze klaar zet. Benieuwd naar onze stof? Hieronder zie je hoe het onderwerp Een introductie van negatieve getallen eruit ziet. Leerlingen kunnen in Slimleren vragen over dit - en ieder ander - onderwerp maken. Docenten kunnen de resultaten daarvan inzien en daarmee hun lessen efficiënter inrichten en makkelijker differentiëren.

Een introductie van negatieve getallen
  • getallenlijn
  • negatieve getallen
  • rekenen met negatieve getallen

  Theorie

Uitdaging

Bekijk de getallenlijn. Getallen die boven 0 liggen zijn positieve getallen, getallen die onder 0 liggen zijn negatieve getallen. Negatieve getallen herken je aan het min-teken voor het getal.

Links op de getallenlijn worden de getallen kleiner, rechts worden de getallen groter.

Methode

Het getal $$-3\frac{1}{3}$$ is bijvoorbeeld kleiner dan $$-1\frac{1}{2}$$, en het getal $$2\frac{3}{4}$$ is groter dan $$1\frac{1}{5}$$.

  • In plaats van de tekst 'kleiner dan' gebruiken we ook wel het teken <. Je schrijft dan $$-3\frac{1}{3}$$ < $$-1\frac{1}{2}$$.
  • In plaats van de tekst 'groter dan' gebruiken we het teken >. Je schrijft dan $$2\frac{3}{4}$$ > $$1\frac{1}{5}$$.

Merk op dat dit dezelfde tekens zijn, maar dan omgekeerd.

Als je de som -4 + 3 gaat berekenen moet je goed opletten doordat er een min-teken voor de 4 staat.

-4 + 3 = -1, als dit niet direct duidelijk is, kun je gebruik maken van de getallenlijn. Begin bij het getal -4 en neem dan 3 stapjes naar rechts.

  Vuistregels

  • < betekent 'kleiner dan'
  • > betekent 'groter dan'
  • = betekent 'gelijk aan'

  Voorbeeldvraag

Vul bij het vraagteken <, > of = in:

a. -9 (?) -8

Reken uit.

b. -8 + 2

c. -5 - 4

 

Uitwerking 

a. -9 < -8

Kleine getallen liggen aan de linkerkant van de getallenlijn en grote getallen aan de rechterkant. -9 ligt meer naar links dan -8 en is dus een kleiner getal.

b. -8 + 2 = -6

Je begint op de getallenlijn bij -8 en neemt 2 stapjes naar rechts. Dan kom je uit bij -6.

c. -5 - 4 = -9

Je begint op de getallenlijn bij -5 en neemt vervolgens 4 stapjes naar links. De uitkomst is -9.

Benieuwd geworden naar Slimleren?
Start een gratis pilot