Het meest gebruiksvriendelijke oefenprogramma vól slimmigheden

Welke lesstof is er beschikbaar in het programma van Slimleren?

Oppervlakte en oppervlakte-eenheden van een rechthoek

Met Slimleren oefenen leerlingen thuis of in de les, op een leuke en interactieve manier, de stof die jij voor ze klaar zet. Benieuwd naar onze stof? Hieronder zie je hoe het onderwerp Oppervlakte en oppervlakte-eenheden van een rechthoek eruit ziet. Leerlingen kunnen in Slimleren vragen over dit - en ieder ander - onderwerp maken. Docenten kunnen de resultaten daarvan inzien en daarmee hun lessen efficiënter inrichten en makkelijker differentiëren.

Oppervlakte en oppervlakte-eenheden van een rechthoek
 • oppervlakte eenheden
 • oppervlakte berekenen
 • oppervlakte vierkant
 • oppervlakte rechthoek

  Theorie

Uitdaging

Soms is het handig om te weten hoe groot een bepaalde vierkant of rechthoek is, bijvoorbeeld voor het schilderen van een muur. Om te weten hoeveel verf er nodig is, moet je de oppervlakte van de muur weten. Die oppervlakte kun je berekenen.

Daarnaast bestaan er verschillende oppervlakte-eenheden (bijvoorbeeld cm2, dm2, m2) waarmee je zult leren rekenen.

In deze theorie behandelen we de oppervlakte en oppervlakte-eenheden van een rechthoek.

Methode

Oppervlakte

De oppervlakte is een maat voor het vlak van een object dat bedekt kan worden.

 • Oppervlakte = lengte · breedte
 • Het antwoord wordt gegeven in 'vierkante lengte-eenheid' en noteren we met (lengte-eenheid)2, dus bijvoorbeeld, cm2, dm2, m2.

Om een tafel van 3 meter bij 5 meter te bedekken, heb je dus een lap stof nodig van 3 bij 5 meter.

Oppervlakte = 3 · 5 = 15 m2. De te bedekken grootte noemen we de oppervlakte van de tafel. Bij deze tafel zouden we spreken van vijftien vierkante meter en noteren dat zo: 15 m2.

Oppervlakte-eenheden

We zouden de oppervlakte van de tafel ook kunnen uitdrukken in bijvoorbeeld vierkante centimeter (cm2) of vierkante decimeter (dm2), zelfs in vierkante kilometers (km2)!

De tafel is 15 m2. Als we dit willen opschrijven als cm2, dan gaan we twee trapjes van de ladder af (zie de afbeelding). Dan moeten we dus x 100 x 100 doen. Dus 15 · 100 · 100 = 150.000 cm2.

  Vuistregels

 • Oppervlakte rechthoek = lengte · breedte
 • mm2 - cm2 - dm2 - m2 - dam2 - hm2 - km2
 • 1.000.000 mm2 = 10.000 cm2 = 100 dm2 = 1 m2 = 0,01 dam2 = 0,0001 hm2 = 0,000001 km2
 • dam2 noemen we ook wel een are
 • hm2 noemen we ook wel een hectare

  Voorbeeldvraag

Teken in je schrift een rechthoek met een lengte van 3 cm en een breedte van 2 cm.

a. Wat is de oppervlakte van de rechthoek? Je kunt de oppervlakte ook naar andere eenheden omschrijven. Denk hierbij aan de ladder.

b. Hoeveel mm2 is de rechthoek?

 

Uitwerking

a. Je vermenigvuldigt de lengte met de breedte, dus: 3 · 2 = 6 cm2.

b. Van cm2 naar mm2 is 1 stapje op de ladder naar beneden, dus de komma verschuift 2 plaatsen naar rechts. Het antwoord is dus 600 mm2.

Benieuwd geworden naar Slimleren?
Start een gratis pilot