Het meest gebruiksvriendelijke oefenprogramma vól slimmigheden

Welke lesstof is er beschikbaar in het programma van Slimleren?

Verschillende diagrammen

Met Slimleren oefenen leerlingen thuis of in de les, op een leuke en interactieve manier, de stof die jij voor ze klaar zet. Benieuwd naar onze stof? Hieronder zie je hoe het onderwerp Verschillende diagrammen eruit ziet. Leerlingen kunnen in Slimleren vragen over dit - en ieder ander - onderwerp maken. Docenten kunnen de resultaten daarvan inzien en daarmee hun lessen efficiënter inrichten en makkelijker differentiëren.

Verschillende diagrammen
 • grafieken
 • diagrammen
 • lijndiagram
 • staafdiagram
 • histogram
 • cirkeldiagram
 • beelddiagram
 • steelbladdiagram

  Theorie

Uitdaging

Waarnemingen of getallenreeksen (in aantallen, procenten, etc.), kunnen vaak overzichtelijker weergegeven worden in een figuur, diagram of grafiek. Dit noemen we een grafische weergave. Dit is veel overzichtelijker dan wanneer alle getallen gewoon door elkaar opgeschreven worden.

Er zijn verschillende soorten diagrammen. In deze theorie bespreken we kort een aantal veschillende veelvoorkomende diagrammen.

Methode

De meest voorkomende en gebruikte diagrammen zijn:

Beelddiagram
In beelddiagrammen worden hoeveelheden aangegeven met figuurtjes. De figuurtjes staan voor een bepaald aantal. Deze diagram wordt vooral als illustratie gebruikt, en niet per se als een overzichtelijke manier voor de weergave van data.

Cirkeldiagram
Procentuele verdelingen zijn makkelijk te lezen in cirkeldiagrammen.

Lijndiagram
Lijndiagrammen zijn handig bij het weergeven van de ontwikkeling van een verschijnsel in de tijd.

Steelbladdiagram
In een steelbladdiagram zijn alle waargenomen getallen verwerkt. Dus niet de procenten zoals bij een cirkeldiagram, maar de waarnemingen zelf. Als de cijfers die een klas behaald heeft in zo'n diagram verwerkt worden, kan je bijvoorbeeld aflezen dat 3 kinderen een 6,5 gehaald hebben, in plaats van dat 10% een 6,5 heeft gehaald.

Staafdiagram
De staven in een staafdiagram staan los van elkaar. Staafdiagrammen zijn handig bij het vergelijken van onderzoeksresultaten. Er zijn ook samengestelde staafdiagrammen. Bij deze diagrammen worden twee of meer staafdiagrammen in een figuur getekend. De staven kunnen naast elkaar, maar ook op elkaar zijn getekend.

Histogram
De staven in een histogram staan tegen elkaar aan. Het wordt vaak samen weergegeven met een frequentietabel waarin de waarnemingsgetallen staan gegeven.

Bij elke vorm van grafische weergave moet je alert blijven. Kijk goed wat er bij de assen staat, hoe de verdeling is en of er bijvoorbeeld gebruik is gemaakt van een scheurlijn. Laat je niet verrassen, dus bekijk alles rustig en nauwkeurig!

  Vuistregels

Veel voorkomende diagrammen zijn:

 • Beelddiagram
 • Cirkeldiagram
 • Lijndiagram
 • Steelbladdiagram
 • Staafdiagram
 • Histogram

  Voorbeeldvraag

a. Welk diagram kan je het best gebruiken om kinderen van 8 jaar oud op een leuke manier te laten zien hoeveel kinderen in de klas een broertje of zusje hebben?

b. Welk diagram kan je het best gebruiken om weer te geven wat de temperatuur was gedurende een week op één vast meetpunt?

 

Uitwerking

a. Je kunt hier het beste een beelddiagram voor gebruiken. Figuurtjes spreken kinderen meer aan dan alleen cijfers en dit is meer een illustratie dan echt een weergave van data, zeker geschikt voor kinderen dus.

b. Je kunt hier het beste een lijndiagram gebruiken. Lijndiagrammen zijn namelijk handig voor het weergeven van de ontwikkeling van een verschijnsel in de tijd.

Benieuwd geworden naar Slimleren?
Start een gratis pilot