Het meest gebruiksvriendelijke oefenprogramma vól slimmigheden

Welke lesstof is er beschikbaar in het programma van Slimleren?

Soorten grafieken

Met Slimleren oefenen leerlingen thuis of in de les, op een leuke en interactieve manier, de stof die jij voor ze klaar zet. Benieuwd naar onze stof? Hieronder zie je hoe het onderwerp Soorten grafieken eruit ziet. Leerlingen kunnen in Slimleren vragen over dit - en ieder ander - onderwerp maken. Docenten kunnen de resultaten daarvan inzien en daarmee hun lessen efficiënter inrichten en makkelijker differentiëren.

Soorten grafieken
 • losse punten
 • grafiek
 • vloeiende kromme
 • horizontale lijnstukjes
 • soorten grafieken

  Video

  Theorie

Uitdaging

We kunnen onderscheid maken in 3 soorten grafieken. In deze theorie wordt uitgelegd wanneer je welke gebruikt: de vloeiende kromme, horizontale lijnstukjes en losse punten.

Methode

Kijk naar de afbeeldingen van de vloeiende kromme, horizontale lijnstukjes en losse punten:

 • Een vloeiende kromme gebruik je als alle soorten getallen in de grafiek voor kunnen komen. Zo kan bijvoorbeeld elke temperatuur op een tijdstip van de dag voorkomen en de temperatuur slaat geen stapjes over. Als het warmer en kouder wordt gaat dat geleidelijk aan en worden er geen temperaturen overgeslagen. Deze punten verbind je dus met elkaar en dan krijg je een vloeiende kromme.
 • Horizontale lijnstukjes gebruik je als de waarde in 1 sprong verandert en dan een bepaalde periode constant is. Bijvoorbeeld de prijs van benzine kan een paar dagen lang hetzelfde zijn. Op een dag kan de benzine ineens 10 eurocent duurder zijn. Hierdoor maakt de grafiek een sprongetje omhoog en blijft dan weer voor een paar uur of een paar dagen op dat niveau. Je kan deze lijnstukjes dan niet met elkaar verbinden, want uitkomsten tussen de lijnen komen niet voor. Je houdt dan een grafiek met horizontale lijnstukjes over.
 • Losse punten gebruik je als er alleen hele waardes gemeten worden. Op de y-as staat bijvoorbeeld een percentage gewicht en op de x-as het aantal mensen. De stippen komen alleen voor op een heel getal omdat je geen halve mensen kan hebben. De punten kun je daarom niet met elkaar verbinden. Ook zijn het geen horizontale lijnstukjes omdat de waardes niet een bepaalde periode constant zijn. Daarom gebruik je losse punten in zo'n grafiek.

  Vuistregels

 • Een vloeiende kromme gebruik je als alle getallen (ook decimalen) in de grafiek voor kunnen komen.
 • Horizontale lijnstukjes gebruik je als de waarde in één sprong verandert en dan een bepaalde periode constant is.
 • Losse punten gebruik je als er alleen hele waarden gemeten worden.

  Voorbeeldvraag

Noem een voorbeeld van een situatie waarin:

a. Je in een grafiek losse punten ziet.
b. De grafiek bestaat uit horizontale lijn stukjes.
c. De grafiek een vloeiende kromme heeft.

 

Uitwerking

a. Je gebruik losse punten in een grafiek wanneer er alleen hele waardes gemeten kunnen worden. Je voorbeeld moet dus bestaan uit iets wat je niet in stukjes kunt delen. Bijvoorbeeld het aantal puppy's per kooinummer in een asiel.

b. Je gebruikt horizontale lijnstukjes in een grafiek wanneer je er van uit gaat dat de afhankelijke variabele sprongsgewijs verandert. Dit kan de prijs zijn van een bepaald product, maar bijvoorbeeld ook de stroomkosten per maand (als deze bijvoorbeeld steeds aan het begin van de maand verandert).

c. Je gebruikt een vloeiende kromme als alle soort getallen in de grafiek kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld het gewicht van een persoon uitgezet tegen de leeftijd van deze persoon.

Benieuwd geworden naar Slimleren?
Start een gratis pilot