Het meest gebruiksvriendelijke oefenprogramma vól slimmigheden

Welke lesstof is er beschikbaar in het programma van Slimleren?

Vermenigvuldigen en delen

Met Slimleren oefenen leerlingen thuis of in de les, op een leuke en interactieve manier, de stof die jij voor ze klaar zet. Benieuwd naar onze stof? Hieronder zie je hoe het onderwerp Vermenigvuldigen en delen eruit ziet. Leerlingen kunnen in Slimleren vragen over dit - en ieder ander - onderwerp maken. Docenten kunnen de resultaten daarvan inzien en daarmee hun lessen efficiënter inrichten en makkelijker differentiëren.

Vermenigvuldigen en delen
 • delen
 • vermenigvuldigen
 • voorkennis rekenen

  Theorie

Uitdaging

Een vermenigvuldiging is eigenlijk een uitgebreide optelsom. Als we bijvoorbeeld gaan kijken naar het vermenigvuldigen van 4 x 4, dan rekenen we dat eigenlijk als 4 + 4 + 4 + 4 = 16 uit.

Delen is het omgekeerde van vermenigvuldigen. Als we kijken naar 16 : 4, dan trekken we telkens 4 van de 16 af totdat dit niet meer kan. Daarna gaan we kijken hoe vaak we dit hebben kunnen doen. Dit geeft 16 - 4 - 4 - 4 - 4 = 0. Het getal 4 past dus 4 keer in 16, dus 16 : 4 = 4.

Methode

Vermenigvuldigen

Voorbeeld 70 x 30

 • Eerst berekenen we 7 x 3 = 21.
 • Vervolgens voeg je de nullen toe: 70 x 30 = 2100.
 • Let op! Bij het optellen van tientallen, komt er maar één nul bij het eindantwoord. Bij vermenigvuldigen van tientallen komen er twee nullen bij het eindantwoord.

  50 + 30 = 80
  50 x 30 = 1500
  500 + 300 = 800
  500 x 300 = 150.000

Voorbeeld 12 x 25

 • Als we de 12 delen door 2 en de 25 vermenigvuldigen met 2 dan komen we uit op 6 x 50.
 • 6 x 50 = 300 dus 12 x 25 = 300.
 • Bij vermenigvuldigen geldt dus als je het ene getal met iets vermenigvuldigt, dan moet je het andere getal door datzelfde getal delen. Zo blijft de uitkomst van de som gelijk.

Breuken

Voorbeeld: 210 : 30

 • We strepen links en rechts de nullen tegen elkaar weg.

  21 : 3 = 7 dus 210 : 30 = 7

  Vuistregels

 • Een vermenigvuldiging is eigenlijk een uitgebreide optelsom.
 • Delen is het omgekeerde van vermenigvuldigen.

  Voorbeeldvraag

a. 80 x 40

b. 20 x 44

c. 160 : 20

 

Uitwerking

a. Bereken eerst 8 x 4 = 32

Tel vervolgens de nullen op.

80 x 40 = 3.200

b. Vereenvoudig eerst de som

20 x 44 = 10 x 88
10 x 88 = 880

c. Vereenvoudig de som door de nullen weg te strepen.

16 : 2 = 8

Benieuwd geworden naar Slimleren?
Start een gratis pilot